ODİN OSGB

ODİN OSGB
HİZMETLER

Yangın Eğitimi ve Danışmanlık

Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut Personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

Eğitim Kapsamı

Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü
Yanmanın Çeşitleri
Yangın Nedir?
Yanmanın Tarifi
Yangının Oluşum Safhaları
Yangının Sınıfları LPG ve Doğal Gaz Yangınları ve Korunma Usulleri
Kimyasal ve Tehlikeli Maddelerde Yangınla Mücadele
Yangının Çıkış Sebepleri
Yangının Etkenleri
Yangın Türleri
Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
Yangın Söndürme Maddeleri
Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri
Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması Bakm. ve Kontr.
Yangın Anında Hareket Tarzı
Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
Acil Eylem Planları
Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları