ODİN OSGB

ODİN OSGB
HİZMETLER

İş Ekipmanı Periyodik Kontrol

4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İSG kanunu kapsamında yapılan bu periyodik kontroller sonucunda firmamızın düzenlediği periyodik kontrol raporları, ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahiptir.

Politikamız; İş Kanununun zorunlu kıldığı İş Güvenliği uygulamalarını işyerinizde hayata geçirip daha sağlıklı bir ortam oluşturmak ve iş kazası ile meslek hastalığı risklerini minimize etmeyi başarmaktır.

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ

Müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aşağıda gösterilen faaliyet alanlarını geliştirmek, en üst kalite standartlarını ve iş güvenliği kurallarını uygulamak ve sürekli geliştirmek, profesyonelliği ve rekabetçiliği en üst düzeyde tutmaktır. İşyerinizde kullanmakta olduğunuz tüm makine ve teçhizatın insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için yapılması gerekli olan periyodik kontrol hizmetlerimiz aşağıda şekildedir;

İlgili standartlara göre, basınçlı kaplar ve kaldırma makinaları kontrollerinin ve testlerinin yapılarak raporlarının hazırlanması gerekmektedir. İş Müfettişlerinin yapacağı kontrollerde gösterilmek üzere şirket bünyesinde uygun bir yerde hazır tutulması zorunluluğu vardır.

Kaldırma Araçları Kontrolü

– Forklift Periyodik Kontrol
– Transpalet Periyodik Kontrol
– Mobil Vinç Periyodik Kontrol
– Vinç Periyodik Kontrol
– Caraskal Periyodik Kontrol
– Yük Asansörü Kontrolü
– Araç Kaldırma Lifti Kontrolü
– Kaldırma Platformu Kontrolü
– Manlift Periyodik Kontrol
– Sepetli Platform Kontrolü
– Kule Vinç
– Hubzug
– Sapan

Basınçlı Kap Kontrolü

– Kalorifer Kazanı Kontrolü
– Sıcak Su Kazanı Kontrolü
– Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
– Kızgın Yağ Kazanı Kontrolü
– Kompresör Periyodik Kontrolü
– Hidrofor Periyodik Kontrolü
– Hava Tankı Periyodik Kontrolü
– Otoklav Periyodik Kontrolü
– Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
– LPG Tankı Periyodik Kontrolü

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

Yasal Dayanak 25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan;İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin EK-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir. Periyodik kontrol sürelerine ilişkin aşağıda bilgi verilmiştir.

KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi 25.04.2013 Sayısı:28628

Kontrol Periyodu: Kaldırma makineleri ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, (Standartlarda süre belirtilmemişse) Yılda Bir yapılmalıdır.

Yapılan Test ve Muayene Adı:

Köprü Vinç Periyodik Kontrolü,
Tavan Vinç Periyodik Kontrolü.
Monoray Vinç Periyodik Kontrolü,
Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,
Kule Vinç Periyodik Kontrolü
Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,
Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,
Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,
Caraskal Periyodik Kontrolü,
Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,
Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,
Forklift Periyodik kontrolü,
Lift Periyodik Kontrolü,
Transpalet Periyodik kontrolü,
Halat, Sapan Kontrolleri,
Platform Periyodik Kontrolü,
Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü,
Tezgâhların Periyodik Kontrolü.

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628

Kontrol Periyodu: Basınçlı Kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlamadan önce ve herhalde periyodik olarak Yılda Bir yapılmalıdır.

Yapılan Test ve Muayene Adı:
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü,
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü,
Boyler Periyodik Kontrolü,
Kompresör Periyodik Kontrolü,
Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü,
Hidrofor Periyodik Kontrolü,
Otoklav Periyodik Kontrolü,
Emniyet Valfi Kontrolü,
Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri
(Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı)

ELEKTRİK KONTROLLERİ

İlgili Mevzuat: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24500
Kontrol Periyodu:

1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl

3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
a) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
b) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

4) Sabit olmayan tesisler için:
a) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
b) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan iş yerleri ve işlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Yapılan Test ve Muayene Adı:
Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,
Paratoner Topraklama Kontrolü

İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
Kontrol Periyodu: Yılda Bir
Yapılan Test ve Muayene Adı: Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü