ODİN OSGB

ODİN OSGB
Hizmetler

Ergonomi Hizmetleri ve Danışmanlık

Çalışma ortamlarında mevcut ergonomik risklerin değerlendirilerek çalışma ortamının ergonomik çalışma şartlarına uygun hale getirilmesi için öneriler geliştirilerek işyeri çalışanlarının sağlığının korunmasının ve iş verimliliğinin yükseltilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Neler yapıyoruz?

Ergonomik risk analiz yöntemleri kullanılarak çalışma ortamına ve iş istasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapılır.

Çalışanların daha çok duruş analizinin öne çıktığı ergonomik risk analizi yöntemleriyle; işin ve iş istasyonunun sebep olabileceği duruş bozukluklarına, ağır ve tekrarlı yük kaldırmadan kaynaklanan kas – iskelet sistemi rahatsızlıklarına yönelik mevcut durumu analiz ediyoruz.

Ağır kaldırma, taşıma, itme ve çekme gibi kas – iskelet sistemi açısından sorun oluşturan operasyonların ergonomik risklerinin teknik açıdan analiz edilmesi için uluslararası geçerliliği olan yöntemler kullanıyoruz.

Ergonomik risklerin modellenmesi ile Ergonomik Risk Haritası hazırlamanıza yardımcı oluyoruz.

Risk analizleri sayesinde verimlilik, sağlıklı iş gücünde artış, iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklı kayıplarda düşüş, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt altında tutulması ve bu verilere anlık erişim konularına destek oluyoruz.